Beregning af kilopris

Vi har udviklet et redskab, som gør det let at lave en beregning af kiloprisen: I et regneark kan du beregne salgsprisen pr. kilo kød, når alle omkostninger skal dækkes.

I regnearket er der mulighed for at fastsætte sin egen fortjeneste, som kan dække forrentning af investeringer samt den økonomiske risiko, der er ved direkte salg; men ikke arbejdsindsatsen. Sidstnævnte hører under omkostninger.

Hent regnearket, så du kan taste dine egne tal ind og få dine egne salgspriser.

I regnearket beregnes en kilopris, som man kan sammenligne med den indtjening, man opnår ved salg til et slagteri. Beregningerne er lavet til tre forskellige produktstørrelser, hhv. 1/8, 1/4 eller 1/2 dyr. Beregningen viser desuden, hvad kiloprisen skal være hhv. på krog, i kasse med ben eller i kasse uden ben.

I eksemplet sker leveringen ved, at kunderne henter kødet hos landmanden straks efter, det er transporteret dertil fra slagteriet. Hvis kødet leveres hjemme hos kunderne eller sælges i gårdbutik eller ved torvesalg, skal udgifterne hertil også regnes ind.

I eksemplet drejer det sig om kalvekød, men principperne og regnearket kan også bruges for voksne kreaturer, svin og lam. Under alle omstændigheder skal man plotte sine egne tal ind.