Beregning af omkostninger

Når du skal beregne prisen på dit produkt, skal du udarbejde et godt og præcist overblik over alle de omkostninger, der skal dækkes ind gennem salget. Og husk at din arbejdstid også er en omkostning!

For at gøre regnestykket så enkelt som muligt kan du tage udgangspunkt i den pris, du ville få for dyret ved salg til et slagteriselskab; og så gå ud fra, at denne pris dækker udgift­erne til selve landbrugsdriften og opdræt af dyret. Lægger du en ekstra indsats i opdræt, foder, race osv., er der selvfølgelig også en ekstra omkostning, som du skal forsøge at regne med.

Hertil skal du så lægge alle de udgifter, du har ved selv at få slagtet og selv at forestå salget til kunderne. Når du lægger disse udgifter til den pris, du ville have fået ved salg til slagteriet, bliver facit den pris, som dine kunder skal betale for at dække alle dine omkostninger.

Omkostningerne ved direkte salg er altså fx:

 • Udgifter til slagtning, udskæring og pakning
 • Transport til og fra slagter
 • Svind under slagtning, modning og partering
 • Annoncering og anden markedsføring, inkl. arbejdstimer til samme
 • Arbejdstid og andre omkostninger i forbindelse med selve salget og kontakten til kunderne
 • Eventuelle lagerudgifter
 • Afskrivning og drift af eventuel butik
 • Afskrivning og drift af eventuel bil eller trailer til vareture eller torvesalg
 • Afskrivning af eventuelle kølekasser og andet udstyr
 • Administration og regnskabsføring.

Tag højde for svind

Der er en betydelig forskel mellem slagtevægten og den samlede vægt af udskæringer efter parteringen hos slagteren. Svindet skyldes især fraskæring af ben, sener og overflødigt fedt.

Desuden svinder kødet på grund af fordampning og et større fraskær af misfarvet kød, når det modner på krog.

Husk også at sætte pris på din egen arbejdstid!

Svindets størrelse er forskelligt fra bedrift til bedrift og fra dyr til dyr. Men som udgangspunkt kan man se på nogle gennemsnitlige procenter for svind ved slagtning og partering, som det tidligere samarbejde Landkøbet Sjælland har udarbejdet for forskellige dyregrupper*:

 • Grise: Ca. 45% svind
 • Malkekøer: Ca. 40% svind
 • Kødkvæg: Ca. 35% svind (stor racevariation)
 • Kalve: Ca. 35% svind
 • Lam: Ca. 20% svind

* Tallene er gengivet i bogen ’Direkte salg fra gården’, skrevet af Bente Bisgaard Thomsen og Else Torp Christensen, udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2004.