Salgskanaler

Der er mange måder at sælge kød direkte til forbrugerne på, og mange faktorer spiller ind, når du skal vælge din salgskanal. Nogle af de mest oplagte salgskanaler er disse seks.

De forskellige salgskanaler kan sagtens kombineres. For eksempel er det nærliggende at kombinere internetsalg med levering på vareture. En anden kombination er, at kunden kan bestille og betale varen i netbutikken for derefter at hente den i gårdbutikken, på gården i en kølekasse eller på en stadeplads på det lokale torv. En tredje mulighed er at køre vareture og sideløbende have gårdbutik eller torvesalg.

Mange faktorer spiller ind, når du skal vælge din salgskanal. Blandt andet disse:

 • Vil du gerne have kunderne ud på gården?
 • Har du tid til at køre vareture eller drive en gårdbutik?
 • Vil du investere de nødvendige ressourcer i indretning af gårdbutik og/eller anskaffelse af bil med fryserum, køletrailer eller kølekasser?
 • Hvad passer bedst til den øvrige dagligdag, dine interesser og forholdene på din bedrift?

Bortset fra mindre mængder fjerkræ, kaniner og fuglevildt må kød ikke sælges ved stalddørssalg. Det vil sige, at kød fra større dyr kun må sælges fra lokaler, som er indrettet til formålet.

Gårdbutik

Butik på gården med salg af egne og andres produkter. Butikslokalet skal være indrettet efter reglerne for fødevarevirksomhed. Se mere under Love og regler.

Fordele

 • Man kan arbejde, mens man er hjemme
 • Kunderne får en oplevelse ud af besøget
 • Tæt kontakt til kunderne

Ulemper

 • Der skal investeres i lokale, inventar og varelage
 • Der skal være ryddet og pænt, hvor kunderne kommer
 • Ingen eller kun lille skel mellem arbejde og privatliv

Vareture

Varer køres ud til kunderne, fx en gang om ugen eller måneden, eller når der er kød klart til salg. Normalt har kunderne bestilt deres varer via internet eller pr. telefon, inden turen køres. Vareturene kan evt. også udvides til en abonnementsordning, hvor kunderne får faste leverancer. Læg mærke til, at lovgivningen stiller særlige krav til transport af fødevarer, og man skal være registreret som transportør. Se mere under Love og regler.

Fordele

 • Tæt kontakt til kunderne
 • Kunderne kan godt bo langt væk fra gården, hvis bare de bor tæt på hinanden
 • Let at opretholde et privatliv
 • Gårdens udseende ikke vigtig

Ulemper

 • Man skal kunne holde kødets temperatur nede med kølekasser eller have kølerum i bilen
 • Nødvendigt med stærk markedsføring i begrænset område
 • Besværlige arbejdstider, da man skal køre, mens kunderne er hjemme
 • Kunderne får ikke en oplevelse af bedriften

Afhentning i kølekasser på gården

Kødet transporteres fra slagteren hjem på gården, færdigpakket i kølekasser som kunderne selv henter. Denne model kræver, at man registrerer en butik på gården. Hvis kødet ikke kommer ud af kølekasserne, kan butikken blot være en afgrænset del af et lagerlokale.

Under alle omstændigheder skal man have et egenkontrolprogram, som sikrer, at temperaturen i kasserne ikke kommer over det tilladte. Men det behøver ikke at være vanskeligt at udforme. Læs mere om regler, registrering og egenkontrol under Love og regler.

Fordele

 • Tæt kontakt til kunderne
 • Kontakten til kunderne er koncentreret til de tidspunkter, hvor de kan hente kasserne
 • Relativt små investeringer

Ulemper

 • Ufleksibelt for kunderne, som kun kan hente kødet på bestemte tidspunkter
 • Man skal kunne dokumentere, at temperaturen i kasserne ikke bliver højere end tilladt, heller ikke på varme sommerdage

Internetsalg

Netbutik kombineret med gårdens hjemmeside, hvor kunderne kan bestille og betale varerne. Levering sker enten ved, at kunderne henter varerne fx på gården, eller at varerne bliver bragt ud til kunderne.

Fordele

 • Kunderne kan komme i internetbutikken døgnet rundt
 • Man kan selv vælge, hvornår på dagen man vil passe internetbutikken

Ulemper

 • Internetbutikken skal nødvendigvis kombineres med en eller flere kanaler til distribution: Gårdbutik, udbringning, afhentning i kølekasser eller torvesalg
 • Udgifter til teknisk oprettelse og drift af internet­butikken

Torvesalg

Salg fra egen stadeplads på faste torvedage i en by og/eller lejlighedsvise markedsdage og lignende. Også her er der særlige lovkrav – se Love og regler.

Fordele

 • Man kan bo langt fra kunderne og alligevel møde dem ansigt til ansigt
 • Let at opretholde et privatliv
 • Gårdens udseende ikke vigtig

Ulemper

 • Der skal investeres i transportabel fryser og andet mobilt udstyr
 • Kunderne får ikke en oplevelse af bedriften
 • Man er bundet af torvets åbningstider, og kunderne skal være sikre på, at man kommer hver gang

Afhentning hos slagteren

Kunderne henter selv kødet hos slagteren samme dag, som slagteren har parteret kødet og fordelt det i kasser til hver enkelt kunde. Det vil give ekstra værdi, hvis landmanden er til stede og står for kontakten til kunderne.

Fordele

 • Det mest enkle for landmanden
 • Let at opretholde et privatliv
 • Gårdens udseende ikke vigtig

Ulemper

 • Ufleksibelt for kunderne, som kun kan hente kødet på bestemte tidspunkter
 • Slagteren kan have dårlig tid til kunde­kontakt
 • Kunderne kan komme til at se blod og andre ting, der kan virke ubehagelige for dem
 • Kunderne får ikke en oplevelse af bedriften