Lav en forretningsplan

En forretningsplan kan se ud på mange måder, men kernen i den er din idé – plus en klar beskrivelse af, hvordan du vil realisere den.

Forretningsplanen skal hjælpe dig med at målrette og fokusere dit arbejde. Planen skal hjælpe dig til at tænke alle forholdene omkring din forretning igennem, og så vil den også være en god hjælp, hvis du skal præsentere din idé for andre, fx banken, eventuelle medarbejdere eller andre samarbejdspartnere.

Ofte kan det være lettere at beskrive sin målgruppe, hvis man tænker på en enkelt idealkunde. Det kan være en person, man kender, en kendt person fra offentligheden eller bare en type, man beskriver. Hvilken mad, kan hun lide? Hvad er hendes værdier? Hvor køber hun ind? Beskriv gerne både med ord og billeder, så det bliver så levende som muligt.

En mulig disposition kan være:

1. Idegrundlag

Her beskriver du din overordnede idé med det direkte salg. Det vil sige essensen af de tanker, der er omtalt under Det hele begynder med din idé. Svar klart og kort, så det bliver enkelt og entydigt at forstå, hvad du mener:

 • Hvorfor vil du i gang med direkte salg?
 • Hvad vil du sælge?
 • Hvem skal kunderne være?
 • Hvordan skal det konkrete salg til kunderne foregå?
 • Hvad er det særlige ved dit koncept?

2. Kunderne

Beskriv din primære målgruppes kendetegn og behov (se også Kunderne).

Beskriv fx:

 • Hvad er deres typiske alder og familiestatus?
 • Hvor bor de?
 • Hvad er deres behov i forhold til det, du kan tilbyde? (Har de fx både bil og kummefryser, så de er i stand til at aftage kvarte dyr ad gangen?)
 • Hvad er deres forventninger til kvalitet?
 • Hvor mange kunder er det realistisk at få?
 • Hvor mange kunder skal du have for, at det direkte salg er rentabelt?

3. Værdi for kunderne

Giv en beskrivelse af, hvad dine kunder vil få ud af at handle netop hos dig:

 • Hvorfor er dine produkter attraktive for kunderne?
 • Udover selve kødet, hvad får kunderne så ud af at handle hos dig? (Fx ekstra service, oplevelse, bæredygtighed, viden?)
 • Kan du lave ændringer i produktionen for at levere bedre kvalitet til kunderne?
 • Hvilke kvaliteter kan du fremhæve i fht. fx det kød, man kan købe i supermarkedet (se også Veje til kvalitet)?

4. Afsætningskanaler

Beskriv hvordan selve salget skal foregå (se også Afsætning):

 • Skal det være via gårdbutik, torvesalg, vareture, noget helt fjerde eller en kombination af det hele?
 • Hvis salget skal være fra egen gårdbutik, hvad vil det så kræve af bygningsmæssige ændringer? Og af dine ressourcer og tilstedeværelse?
 • Hvis du skal køre ud med kødet, hvad kræver det så af varevogn og andet?
 • Hvilke løsninger dækker kundernes behov? Og dine?
 • Hvad vil give dig den største indtjening? Og tilfredsstillelse?

5. Markedsføring

Kunderne skal vide, hvad du kan tilbyde, og hvad de får ud af at handle hos dig (se også Markedsføring).

Beskriv fx:

 • Hvordan vil du gøre de forskellige kundegrupper opmærksomme på din forretning?
 • Hvilket budskab vil du slå på i din markedsføring?
 • Hvordan er din mulighed for gratis omtale i lokale og regionale medier?
 • Hvor mange penge vil du bruge på annoncering? Og hvor vil du annoncere?
 • Hvordan kan du få dine kunder til at sprede budskabet?
 • Hvilke andre muligheder har du for at tiltrække opmærksomhed?

6. Samarbejdspartnere

Du skal have kontakt til et godt slagtehus med økologisk godkendelse. Desuden kan det måske være gavnligt med flere samarbejdspartnere.

Det kan fx være:

 • Andre landmænd, hvor begge parter vil have fordele af at samarbejde om produktionen
 • Eksisterende gård- eller specialbutikker, restauranter eller andre, som vil aftage en del af produktionen
 • Organiserede grupper af forbrugere, du kan afsætte direkte til, fx et boligkvarter, en stor arbejdsplads, et fødevarefællesskab el. lign.
 • Måske ekstern betalt hjælp, fx til regnskab og markedsføring
 • Andre landmænd med direkte salg, som kan være interesserede i at danne en erfa-gruppe
 • Leverandører til din produktion
 • Familien – du får brug for deres opbakning
Beskriv hvem du vil samarbejde med, og hvilken rolle de skal spille for dig og din forretning.

7. Love og regler

Når man sælger fødevarer direkte til forbrugerne, er man underlagt flere regler og mere kontrol, end når man sælger til et slagteri (se også Love og regler).

Afklar og beskriv fx:

 • Hvilke krav stiller fødevarelovgivningen til din forretning?
 • Hvordan påvirker det direkte salg arbejdsindsatsen i forhold til bogføring og regnskabsaflæggelse?
 • Skal du tage kurser og/eller søge ekstern hjælp for at leve op til kravene?

8. Udgifter

Beskriv de nødvendige investeringer og løbende udgifter:

 • Behov for investeringer i bygninger, inventar, varevogn m.m.
 • Løbende udgifter til slagter, evt. medarbejder, markedsføring, forsikring og andre driftsudgifter

 9. Indtjening

Beskriv hvordan og hvor mange penge, der skal komme i kassen:

 • Hvad er den forventede omsætning det første og andet år? Og om fem år?
 • Hvordan skal priserne på dine produkter fastsættes? (se kapitel 6.0: Prissætning)
 • Hvad er det realistisk at få kunderne til at betale?
 • Hvordan skal de betale? Kontant, Dankort, giro, bankoverførsel?

10. Finansiering

Ud fra udgifter og indtjening kan du opgøre dit behov for finansiering:

 • Hvad vil dækningsbidraget være pr. solgt dyr?
 • Hvad er likviditetsbehovet år 1, 2 og 5?
 • Hvad er behovet for kassekredit og lån?
 • Hvor kan du få finansiel støtte?

11. Styrker og svagheder

Beskriv, hvilke stærke og svage sider, der er i din forretning:

 • Stærke sider: Fx særlige kompetencer, erfaringer og ressourcer, som du har og kan bruge i denne forbindelse? Fx god til at snakke med kunder, god til regnskab, særlige ideer omkring opdræt, gode samarbejdspartnere osv.
 • Svage sider: Fx manglende kompetencer inden for markedsføring, dårlig til at forlange den pris, produktionen egentlig kræver, travlhed i hverdagen osv.

12. Muligheder og trusler

Beskriv, hvordan begivenheder uden for bedriften og familien kan påvirke forretningen:

 • Har du positive eller negative forventninger til, hvordan markedet for dine produkter vil udvikle sig? • Hvad kan påvirke markedet i henholdsvis op- og nedadgående retning?
 • Er der udsigt til andre udefra kommende begivenheder, som kan påvirke forretningen positivt eller negativt? For eksempel ændrede miljøkrav, nye regler for håndtering af og handel med fødevarer, eller andet?
 • Hvad kan du gøre for at drage nytte af eventuelle nye muligheder og beskytte dig mod eventuelle trusler?

Download skema til forretningsplan og SWOT-analyse