Hvorfor græsfodring?

Når vi mennesker spiser kød fra dyr, som har haft græs øverst på menuen, så kan vi også få gavn af de gode ting, som græsset indeholder. Det gælder især de flerumættede fedtsyrer omega-6 og omega-3.

Kvæg, får, geder og andre drøvtyggere er skabt til at æde græs. Skabt til at gå ude på heder, enge og overdrev og leve af det grønne græs, som drøvtyggerne med deres fire maver kan få det fulde udbytte af. Hvorimod vi mennesker med vores ene mave ikke kan fordøje græssets blade og stængler, og derfor ikke vil få noget ud af at spise det.

Omega-6 og omega-3

Forholdet mellem forskellige fedtsyrer er klart bedre hos økologiske kalve, der hovedsageligt lever af græs, end det er hos konventionelle (ikke-økologiske) kalve, der især lever af majs og kraftfoder (korn, sojabønner, roer og raps).

Det viser en undersøgelse, som Økologisk Landsforening har lavet i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet.

Undersøgelsen drejede sig om forholdet mellem de to flerumættede fedtsyrer omega-6 og omega-3. Det er vigtigt for mennesker at spise en vis mængde af begge to, men forholdet imellem dem skal være i balance. Eksperterne kender ikke den helt rigtige balance, men det er en udbredt formodning, at den ligger på omkring 4 g omega-6, hver gang der i den samlede kost er 1 g omega-3.

Det vil sige et forhold på 4:1. Men i almindelig dansk kost er det gennemsnitlige forhold 7:1. I kød fra konventionelle kalve, som hverken sommer eller vinter æder noget græs af betydning, er forholdet så højt som 21:1.

Græs gav bedre balance

I undersøgelsen kiggede forskerne på kødet fra to grupper af økologiske kalve. Om sommeren var de på græs, og om vinteren levede dyrene hovedsageligt af konserveret (ensileret) kløvergræs.

Desuden var der også et højere indhold af E-vitamin (i form af alfa-tocepherol) i kød fra de to grupper økologiske kalve, når de havde gået en sommer på græsmarken. Hos dem blev der målt henholdsvis 4,2 og 3,6 mikrogram E-vitamin pr. gram kød. I kød fra konventionelle kalve blev der kun målt 2,1 mikrogram pr. gram.

Dog faldt indholdet af E-vitamin i de økologiske kalve markant hen over vinteren, når de var på stald og ikke kunne få helt frisk græs.

Læs mere om græsfodring og kvalitet på www.okologi.dk.

Bedre dyrevelfærd

Alle økologiske drøvtyggere – kvæg, får og geder – skal på græs om sommeren. Det er det mest naturlige for dyrene, og det giver den bedste dyrevelfærd. Derfor er det en af hjørnestenene i de økologiske regler.

Græs giver god smag

Kød fra dyr, som har gået på græs, har en anden smag, end hvis dyret har levet hele livet i en stald og fået kraftfoder.