Hvorfor økologi?

Mange kunder vil gerne bekræftes i deres økologiske valg, have mere viden og flere nuancer på, hvad det økologiske valg egentlig indebærer.

Men for mange landmænd, der sælger direkte, er økologien så indgroet og så fundamental en forudsætning for deres virke, at de helt glemmer at fremhæve dens værdier i deres forretning!

Når du fremhæver økologiens værdier over for dine kunder, kan du gøre det med udgangspunkt i dine egne erfaringer, og hvad du brænder for. Fortæl fx, hvad økologien betyder for dyrenes trivsel, for grundvandet og for mangfoldigheden i marken.

Økologisk Landsforening har en masse materiale, billeder og budskaber, du kan inspireres af i din egen fortælling. Se fx vores ”forskelsark”, som beskriver forskellene mellem økologisk og konventionel produktion på regelniveau. Eller lad dig inspirere af ”10 gode grunde til at vælge økologi”.

Se mere på www.økologi.dk eller på www.iloveøko.dk.

10 gode grunde til at vælge økologi

Økologi er mad uden madsminke eller rester af sprøjtegifte. Økologi er også din garanti mod gensplejset mad og foder. Og så giver økologisk produktion både renere grundvand og en mere mangfoldig natur.

  1. Du får mad uden rester af sprøjtegift
  2. Du får mad med mere smag
  3. Du får rene varer uden sminke
  4. Økologiske dyr har bedre forhold
  5. Økologi er godt for vores grundvand
  6. Bevar en rig og ren natur
  7. Naturlig mad er sund fornuft
  8. Nej tak til gensplejset mad
  9. Ø-mærket står for grundig kontrol
  10. Økologi er godt for ulande
Fortæl kunden, hvad økologien betyder for dyrenes trivsel