Andre regler

Kommunale tilladelser

Hvis du vil indrette en gårdbutik eller på anden måde bygge om eller til i forbindelse med din salgsvirksomhed, vil det ofte være nødvendigt med en eller flere kommunale tilladelser. Tag en dialog med teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang.

Skiltning

I Danmark er der ret skrappe regler for, hvordan man må skilte ud til offentlig vej. Der må dog altid sættes et lille skilt op, hvor der f.eks. står Gårdbutik. Tal med kommunens tekniske forvaltning om de nærmere krav til skiltets størrelse og udformning.

Moms og regnskab

Som landmand er du formentlig allerede momsregistreret. Ellers skal du blive det, når omsætningen i virksomheden kommer over 50.000 kr. om året. Uanset om omsætningen er under eller over 50.000 kr. har man pligt til at føre regnskab over indtægter og udgifter, når man driver virksomhed. Du skal både føre et dagligt kasseregnskab og udarbejde et årsregnskab.

Find mere viden om reglerne for moms, regnskab og skat på startvaekst.dk og skat.dk.