Fødevarelovgivningen

Fødevarelovgivningen omfatter en række love, forordninger, bekendtgørelser og vejledninger, som skal sikre, at folk ikke bliver syge af den mad, de spiser.

De love og regler, der har betydning ved salg af kød, drejer sig om:

 • Uddannelse
  For at drive en fødevarevirksomhed skal du som udgangspunkt have en certifikatuddannelse i føde­varehygiejne. Den består af 24 lektioner, svarende til tre hele dage, og udbydes af blandt andre AMU-centrene rundt om i landet.

  Du behøver dog ikke certifikatuddannelse, hvis du allerede har en relevant uddannelse som fx slagter, pølsemager eller køkkenleder. Landmandsuddannelsen fritager ikke for kravet om certifikatuddannelse. Vejledning om uddannelse på fvst.dk.

 • Indretning af lokaler
  Lokaler, torvestader og andre steder, hvor der bliver solgt kød, skal være indrettet til formålet. Det vil først og fremmest sige, at det skal være nemt at holde rent, og varerne skal kunne holdes tilstrækkeligt kølede eller frosne. Vejledning om fødevarehygiejne på fvst.dk.

 • Transport
  Hvis du transporterer kødet fra slagteriet hjem til dig selv eller ud til kunderne, skal bil og transportkasser være godkendt til formålet. Det hele skal være nemt at holde rent, og varerne skal holdes tilstrækkeligt kolde. Du skal også være registreret som transportvirksomhed. Vejledning om fødevarehygiejne på www.fvst.dk.

 • Egenkontrol
  Enhver fødevarevirksomhed skal have et program for egenkontrol. Egenkontrollen skal blandt andet sikre, at varerne altid opbevares ved korrekt temperatur, at lokaler og udstyr holdes rene, og at der i det hele taget ikke opstår fare for fødevaresikkerheden. Egenkontrol i virksomheder på fvst.dk.

Renlighed og temperatur

Ved håndtering af kød er to ting afgørende: At der er rent omkring kødet, og at temperaturen holdes så lav, at bakterier ikke trives. I Fødevarestyrelsens Vejledning om fødevarehygiejne er der en gennemgang af, hvordan virksomheden skal være indrettet og fødevarer af enhver art skal opbevares, så hygiejnen er i orden.

Nogle af kravene afhænger af virksomhedens type. For eksempel skal hakket kød opbevares ved 2 grader i en gros-virksomhed, mens grænsen er 5 grader i detailvirksomheder. For kød af fjerkræ er de tilsvarende grænser 4 og 5 grader.

Spørg Fødevarestyrelsen

Hvis du er i tvivl om, hvad fødevarelovgivningen siger, kan du søge svar på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk. Er du fortsat i tvivl, kan du ringe eller skrive til Fødevarestyrelsen. Kontakt Fødevarestyrelsen.