Registrering hos Fødevarestyrelsen

Man skal også sørge for at få virksomheden registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen, hvis salget af fødevarer er over bagatelgrænsen – læs mere i tekstboksen.

Hvis kunderne køber eller henter kødet hjemme på din gård, skal der være en registreret butik; også selv om kunderne blot henter kødet i kølekasser, som er pakket på slagtehuset. I sidstnævnte tilfælde kan butikken blot være et hjørne i et lagerlokale, hvor en streg på gulvet afgrænser kundeområdet.

Autorisation er kun nødvendig, hvis du vil drive en gros-handel med kød eller andre animalske produkter. For eksempel ved at sælge til andre gårdbutikker. Ellers er kravet blot registrering.

Det er samme blanket, der skal bruges til registrering og til at søge autorisation. Den kan du finde på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk.

Når du har indsendt blanketten, kommer en kontrollør på besøg og tjekker virksomhedens indretning, program for egenkontrol og eventuelt bil og køle-/fryseudstyr til transport.

Registrering som transportør

Hvis du transporterer kødet, skal du registreres som fødevare-transportvirksomhed. Det sker på samme blanket, som du registrerer din fødevarevirksomhed.

Det vil sige, at hvis du registrerer en gårdbutik, kan du i samme omgang blive registreret som transportør af fødevarer. Og du skal under alle omstændigheder registreres, hvis du kører rundt med kød over bagatelgrænsen, for eksempel hvis du henter det i kølekasser på slagtehuset og kører det direkte ud til kunderne.

Under bagatelgrænsen

Hvis størrelsen af dit salg er under en vis grænse, kan du slippe for flere ting:

  • For at få et CVR-nummer
  • For at søge optagelse i Næringsbasen
  • For at blive registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen.

For CVR-registeret og Næringsbasen er grænsen klar. Den går nemlig ved en omsætning på 50.000 kr. om året (i 2013).

Fødevarestyrelsens bagatelgrænse er lidt mere flydende. I en vejledning på styrelsens hjemmeside lyder definitionen sådan her: ”Fødevarevirksomheder, hvor aktiviteterne ikke har en vis kontinuitet eller ikke har en vis grad af organisation, ligger under bagatelgrænsen.”

Som konkret eksempel nævnes en landmand, der i løbet af et år formidler salg af kød fra tre lam og fem kalve direkte fra slagteriet til forbrugerne.

At landmanden er formidler vil sige, at det er slagteriet, der køber slagtedyrene af landmanden, hvorefter forbrugerne køber kødet af slagteriet. Slagteriet skal stå for partering og pakning af kødet.

Vær på den sikre side

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er over eller under bagatelgrænsen, er det klogest at søge registrering. Hvis det så ikke er nødvendigt, vil Fødevarestyrelsens kontrollør fortælle dig det.

Virksomheder under bagatelgrænsen er ikke omfattet af hygiejneforordningerne og hygiejnebekendtgørelsen.

Men uanset, om virksomheden er under eller over bagatelgrænsen, skal den overholde de andre krav i fødevareforordningen. Det vil blandt andet sige, at varerne ikke må være sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde; markedsføringen må ikke være vildledende; og der skal være en egenkontrol, som sikrer, at varerne er korrekt mærket og behandles korrekt helt frem til, forbrugerne overtager dem.