Markedsføring

Selv de bedste varer bliver kun solgt, hvis kunderne ved, de findes. Især i opstartsfasen er det nødvendigt at have en aktiv markedsføring af sine produkter.

Fortæl din historie

Markedsføring er mange ting. Der er mange måder at udbrede kendskabet til sin forretning på. Og der er mange mulige medier at gøre det igennem.

Inden du går i gang med at designe hjemmeside, annoncer osv., er det vigtigt, at du gør dig helt klart, hvad du vil fortælle om dig selv og dine produkter, og hvem du gerne vil i kontakt med. Herefter kan du så overveje, hvilke kanaler og medier, du (afhængigt af budgettet) vil vælge for at få budskabet frem til målgruppen.

Kernen i din markedsføring er at fortælle dine (potentielle) kunder: Hvad du vil tilbyde dem, hvor, hvordan, og til hvilken pris!

Hvad er din historie?

Hvis du har et godt forretningskoncept og har fået konceptet godt og klart beskrevet hele vejen rundt (fx i din forretningsplan), så er du allerede rigtig langt i dine forberedelser til at kunne lave en effektiv og interessant markedsføring.

Din historie skal tage udgangspunkt i, hvad det særlige ved netop dit forretningskoncept er. Du kan fx fortælle: Hvem du er; hvad du brænder for; hvor du bor; hvilke racer, du har valgt, og hvorfor; hvordan du opdrætter dine dyr; hvordan du forarbejder og pakker dit kød; hvor og hvordan kunderne får fat i dit kød; og hvad der ellers kan have relevans for at forstå dit særlige produkt og forretningskoncept.

En oplagt måde at strukturere din fortælling på, er at fortælle forløbet i dit arbejde fra jord til bord. Brug fx følgende jord til bord-model til at brainstorme over, hvilke kvaliteter og værdier, der ligger i dit koncept – og læg så særligt vægt på, hvad du gør anderledes og bedre i hvert led, end dine konkurrenter.

Gør den gode historie synlig

Den historie, som gør dit forretningskoncept til noget særligt, skal være synlig i alt, hvad du foretager dig i forhold til kunderne: I annoncer, i skiltning, på din hjemmeside, i en eventuel reklame på din bil osv.

øko kød salg jord til bord model

Nogle steder er det nødvendigt kun at bruge ganske få ord til at fortælle historien, andre steder kan den foldes helt ud.

Hvis du for eksempel sælger lammekød fra dyr af Dansk Landfår, der har afgræsset et naturareal, kan du i en kortfattet annonce skrive ’Økologisk lammekød fra danske landfår’, og på din hjemmeside og i foldere, som du udleverer til kunderne, kan du fortælle hele historien med billeder og detaljer om den gamle race og det naturareal, som netop dine får græsser på.

Kunderne som ambassadører

Målet med din markedsføring er selvfølgelig at give nuværende og potentielle kunder lyst til at prøve dit produkt. Men den har også et andet formål, nemlig at gøre det nemmere for dine kunder at fortælle din historie videre.

For hvis dine kunder får en god oplevelse med dit produkt og synes, det er et godt koncept, du har – så er der gode chancer for, at kunden ikke bare kommer igen, men også fortæller sin gode oplevelse videre til venner, familiemedlemmer og andre, som også kunne være relevante kunder i din butik.

Den bedste og mest troværdige markedsføring er fortsat den, der ikke kan købes for penge: Det gode ry.