Få omtale i lokalpressen

En pressemeddelelse til lokalpressen kan være et nyttigt middel til at opnå gratis omtale. Især mange ugeaviser er glade for færdige tekster, der kan sættes direkte i avisen.

En anden måde at ’sælge’ sin historie til lokalpressen på er at gribe knoglen og ringe til en journalist på redaktionen. Også her bør du sørge for, at du på forhånd har tænkt over, hvad der er vinklen på din historie, og hvordan du skal præsentere den.

Vigtige ting at huske, når du skriver en pressemeddelelse

Skriv det vigtigste først

Beslut dig for hvad der er vinklen på din pressemeddelelse og byg den op således, at vigtigheden i indholdet er dalende. Konklusionen/hovedbudskabet/hovedpointen skal komme først, dernæst uddybning, baggrund og detaljer. Hjælp dig selv til at finde vinklen/essensen i din historie ved at gøre denne sætning færdig: ”Jeg vil fortælle, at…” (IKKE ”jeg vil skrive noget om…”) Du kan ikke forvente, at journalis­ten læser pressemeddelelsen til ende, med mindre vedkommende fra starten får indtryk af, at det er en god historie.

Hold teksten på én side

Sørg for at din pressemeddelelse kun fylder én side. På den måde undgår du, at journalisterne fravælger din pressemeddelelse, fordi den er for lang at bringe i avisen og for uoverskuelig at korte ned. Du tvinger samtidig dig selv til at finde frem til kernen i din his­torie.

Tydeliggør at der er tale om en lokal historie

Det er alfa og omega for lokaljournalister, at deres historier tager udgangspunkt i det respektive lokalmedies dækningsområde. Skriv gerne stedsangivelse i overskrift eller underrubrik eller skriv det eksplicit. Fx ”Lokal øko-landmand har succes med direkte salg af kød”.

Skriv i tredjeperson

Det er en god idé at skrive teksten i tredjeperson fremfor i ’jeg-form’. Fx ”I 25 år har Erling Fischer Madsen solgt økologisk oksekød fra Jersey-stude…” fremfor… ”I 25 år har jeg solgt økologisk oksekød fra Jersey-stude…”. På den måde gør du det nemmest for journalisten at kopiere teksten direkte til avisen.

Brug citater

Brug citater til at give udtryk for følelser, holdninger og vurderinger. Fx ”Det ville selvfølgelig være nemmere at sende dyrene direkte på slagteri uden selv at afsætte dem. Men jeg synes, det er sjovt at have den direkte kundekontakt. Det er derfor, jeg har valgt at gøre det på den her måde, siger Erling Fischer Madsen…”

Undgå fagudtryk

Det er langt fra alle lokalavisens læsere, der har kendskab til landbrug. Det samme gælder de fleste journalister. Undgå derfor at bruge fagudtryk. Prøv evt. pressemeddelelsen af på bekendte der ikke driver landbrug, inden du sender ud.

Undgå stærkt kommercielle budskaber

Det er noget andet at skrive til pressen end at lave en annonce. Du skal selvfølgelig fortælle om styrkerne ved dit produkt, men undgå for mange superlativer. Husk at du ikke skal ikke sælge journalisten din vare, du skal sælge den gode historie.

Husk økologien!

Husk at skrive, at der er tale om økologisk kød, økologiske køer, grise, får, et økologisk landbrug, en økologisk landmand osv., selvom det virker som en selvfølge. Hvis du kun skriver økologi én gang i pressemeddelelsen, risikerer du, at journalisten i sin redigering af pressemeddelelsen sorterer netop dette afsnit fra.

Skriv din kontaktoplysninger

Sørg for, at journalisten har dine kontaktoplysninger, så vedkommende har mulighed for at spørge ind til pressemeddelelsen eller lave aftaler om evt. besøg. Skriv som minimum et telefonnummer som du kan træffes på i dagtimerne.

Vedhæft foto

Billeder kan være afgørende for, om journalisten vælger at lave historien. Et foto af dig selv eller dine dyr eksempelvis øger altså din chance for omtale. Og læsernes øjne bliver oftere opmærksomme på de historier, som er illustreret med billeder.

Ring og følg op

Følg evt. telefonisk op på pressemeddelelsen ved at ringe til redaktionen og spørge efter den jourhavende.