Forberedelse til slagtning

Håndteringen af dyrene frem til slagtningen har især betydning for spisekvaliteten og den etiske kvalitet.

Undgå stress

Der er to vigtige grunde til at undgå, at dyrene bliver stressede inden slagtningen:

  • For det første er stress lig med dårlig dyrevelfærd (dårlig etisk kvalitet)
  • For det andet påvirker stress kødets pH-værdi i både op- og nedadgående retning. Begge dele kan være til stor skade for kødkvaliteten

Alle dyr kan blive stressede

Risikoen for stress er størst hos svin og fjerkræ, men også drøvtyggere kan let blive stressede. Hos kvæg fører stress typisk til, at pH-værdien bliver for høj i slagtekroppen. Det giver kød, som er for mørkt, mindre mørt, mindre saftigt og har kortere holdbarhed.

Risikoen for stress bliver mindre, hvis dyrene er vant til at blive håndteret af mennesker og er vant til de fang-gitre og den transportvogn, der eventuelt skal bruges inden afleveringen til vognmanden og transporten til slagtehuset.

Sørg for at finde en vognmand, som er god til at have med dyr at gøre. Nogle har flair for at behandle dyrene skånsomt, andre jager med dem, så de bliver stressede.

De fleste landbrugsdyr er af natur flokdyr

Husk også, at de fleste landbrugsdyr af natur er flokdyr. De har det ikke godt med at være alene og slet ikke med at komme ind i en uvant flok, for eksempel under transport til eller opstaldning på slagteriet.

Især kvæg er et udpræget flokdyr og bliver let stressede, hvis de er alene. Derfor er det en fordel at slagte minimum to dyr ad gangen. Svin bliver stressede og slås, når dyr fra forskellige flokke blandes. De må derfor aldrig sættes sammen med fremmede svin kort før slagtning.

Ensartet kvalitet ved slagtning

Ved direkte salg til forbrugerne, skal kødet skille sig ud fra supermarkedernes kød. Men samtidig skal kunderne vide, hvad de kan forvente sig, når de forhåbentlig gang på gang vender tilbage for at handle med landmanden. Derfor skal dyrene have et ensartet huld og fedme, hver gang et hold sendes af sted til slagteriet.