Race

Dyr af andre racer end de mest gængse giver mulighed for at skille sig ud fra mængden og lave et produkt med en god historie og unik spisekvalitet.

En af flere muligheder er at inddrage gamle danske racer i avlen. Man kan også få meget fine resultater ved fx at bruge kvæg af malkeracer i kødproduktionen, eller man kan benytte sig af sjældne eller udenlandske racer.

Racen har især betydning for:

  • Slagtekvaliteten
  • Spisekvaliteten
  • Den etiske kvalitet
  • Historiekvaliteten

 Gamle danske husdyrracer

De gamle danske racer er for længe siden sat ud af næsten alle stalde, fordi de ikke kan producere lige så effektivt som de moderne racer. Ikke desto mindre kan nogle af dem have kvaliteter, som er værdifulde, når man vil satse på høj spisekvalitet. Samtidig bidrager de gamle racer med en interessant historie, som kan føres tilbage til tidligere tiders landbrug og traditioner.

Aarhus Universitet udgav i december 2012 rapporten ’Danske husdyrgenetiske ressourcer’ med blandt andet disse oplysninger om spise- og andre kvaliteter:

Jysk Kvæg

Er saftigt og har mere fedtmarmorering end moderne racer. Kort sagt: Mere smag og mørhed.

Dansk Landracesvin anno 1970

Har mørkere, mere mørt og smagfuldt kød end nutidens udgave af Dansk Landrace. 1970-udgaven er dog også mere følsom for stress med de uheldige konsekvenser, det kan have for kødet.

Sortbroget Landracesvin

Har rødere og mørkere kød end moderne svin. Fedtet har en særlig nøddeagtig og sødlig smag. Racen er meget velegnet til udendørs opdræt.

Dansk Landfår

(med de tre linjer Hulsig-, Vesterbølle- og Ertebøllefår) er tilpasset et liv på mager jord med sparsomt plantedække og ingen tilskudsfoder.

Dansk Landraceged

Har kød, som er beskrevet som velsmagende, saftigt og mørt.

Dansk Landhøne

Er flittige til at søge føde og dermed gode at have på udearealer. De har dog også tendens til flyvelyst. Den Danske Landgås har en fedtfattig slagtekrop med forholdsvis mørt og saftigt kød.

Den Danske Landand

Har hvidt kød, der beskrives som saftigt og velsmagende. Især kød fra 16 uger gamle ællinger er meget velsmagende.