Får, ged og kvæg

Det er ikke ligegyldigt, hvilken race du vælger. Få overblik over de forskellige får, ged og kvæg-racer her.

Fåre- og gederacer

For fåreavlere kan det være godt at bruge en vædder af en race, som er kendt for god kødkvalitet. Det kan for eksempel være Texel, Charrollais eller Suffolk. Ifølge den engelske fåreavler, slagter og kogebogsforfatter Tim Wilson giver de tre fåreracer i ren form ikke det bedste kød. Til gengæld kan de give et rigtig godt resultat, hvis kun vædderen er af en af de tre racer.

Ved valg af moderfår skal man også tænke på andre faktorer end kødkvaliteten. Skal fårene bruges til naturpleje, kan man for eksempel vælge Gotlænder eller en anden af de nordiske racer. De klarer sig godt på naturarealer og er desuden gode til at tage sig af lammene.

Inden for gederacer er den store Boer traditionelt den mest udbredte til ren kødproduktion. Men som det også gælder for kvæg, kan geder af malkerace give kød af mindst lige så god – eller bedre – spisekvalitet.

For får og geder gælder det samme som for kvæg: Skal dyrene afgræsse magre naturarealer, skal racen passe til det. Malkeracerne kan give godt kød, men har behov for gode kløvergræsmarker, eller man kan slutfede dem på stald.

Kvægracer

Alt andet lige har kød fra kvæg af malkeracer en bedre spisekvalitet end kvæg af kødracer. Især jerseyracen kan give meget mørt og velsmagende kød.

Forklaringen er, at malkeracerne har en bedre fedtmarmorering (intramuskulært fedt, IMF) end flere af kødkvægsracerne, hvor en større del af fedtet sidder uden på musklerne. Da der sidder mange smagsstoffer i fedtet, har kød med meget intramuskulært fedt en mere markant smag.

Se også på andre faktorer end selve spisekvaliteten, når du vælger race. Fx er det vigtigt, at racen passer til det areal, du har til rådighed.

Skal dyrene bruges til naturpleje, er Galloway, Skotsk Højland og gamle danske kvægracer gode bud på racer med god tilvækst, selv om græsset ikke har høj kvalitet. Hvorimod malkeracerne stiller højere kvalitetskrav til græsset for at få en god tilvækst.

Altså kan det gå ud over både dyrevelfærd, slagte- og spisekvalitet, hvis du sætter dyr af malkerace ud på næringsfattige naturarealer.